Ritoniemi erämaatalonpoikien luettelossa vuonna 1562

 

Ruoveden keskipitäjän seudut olivat vielä 1500-luvun alussa Pirkkalan suurpitäjän erämaita. Asutuksen päästyä täälläkin alulle alkaa ensimmäisiä kirjallisia tietoja esiintyä näiltä seuduilta. Niinpä vuoden 1562 erämaatalonpoikien luettelossa mainitaan ensimmäisen kerran Ritoniemi, mihin Martti Mikonpoika Rapiainen uudisasukkaana oli asettunut asumaan ja tilaa perustamaan.

 

Martti Mikonpoika isäntänä 1562-1606

Martti Mikonpoika on isäntänä vv. 1562 -1606. Vuoden 1564 luettelossa esiintyy toisena uudisasukkaana samoilla seuduilla Heikki Lörpys, joka on isäntänä vv. 1564 -90.

On voitu todeta, että Ritoniemen alueelle oli todella perustettu kaksi eri taloa. Rapiaisen perustama tila kuitenkin muodostui kantatilaksi, sillä Lörpys liitettiin siihen v. 1630. Mitään tietoa tämän Lörpyksen tilan sijainnista ei jälkipolville ole jäänyt. Tiedetään vain, että tilan perustajaa oli isäntinä seurannut mm. Kasper Laurinpoika-niminen pappi, jonka mainitaan olleen Ruoveden ensimmäinen kappalainen, ja tämän sukulaisia, joista useiden mainitaan hoitaneen lukkarin virkaa.

Martti Mikonpojan tila menestyi hyvin. Vuonna 1571 hänellä oli hevonen, viisi lehmää, hieho, kaksi vuohta, pukki ja kolme lammasta.